Cesta: Titulní stránka > Krajský úřad > úřední deska


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 25.2.2017

Činnost

 

Dokumenty odboru územního plánování a stavebního řádu

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.2.201710.3.2017Rozhodnutí [PDF, 458 kB]
Umístění stavby označené jako: "Mateřská škola ul. Na Dolech, Jihlava".
Marcela Zezulková
15.2.20173.3.2017Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost [PDF, 42 kB]
Oznámení možnosti převzít písemnost: rozhodnutí ze dne 14. 2. 2017 č.j. KUJI 14147/2017 sp. zn. OUP 325/2015 Ši - 26.
Marcela Zezulková
18.7.201631.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost [PDF, 488 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost
Marcela Zezulková

Dopravní značení - opatření obecné povahy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
21.2.20179.3.2017Opatření obecné povahy - úplná uzavírka Silnice I/34 Rouštany - PohledIveta Hájková
15.2.20173.3.2017Opatření obecné povahy - dopravní omezení
Dopravní omezení na silnici I/34 a I/19 při výjezdu vozidel ze stavby v rámci akce "Silnice I/34 Rouštany - Pohled"
Iveta Hájková
10.2.201727.2.2017Opatření obecné povahy
změna dopravního značení, úprava stykové křižovatky na okružní křižovatku silnice I/34 Pelhřimov, ul. Myslotínská
Iveta Hájková

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
23.2.201716.3.2017Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 207 kB]
Terénní úpravy Krevlický dvůr
Ing. František Mládek
22.2.201715.3.2017Posuzování vlivů na životní prostředí – informace o oznámení záměru [PDF, 154 kB]
Mořící linka KEG
Ing. František Mládek
22.2.201710.3.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 397 kB]
Granimex CZ s.r.o. - Výroba plastových fólií
Ing. František Mládek
15.2.20178.3.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ [PDF, 294 kB]
I/19 Starý Pelhřimov – obchvat
Ing. František Mládek
10.2.201727.2.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 264 kB]
Window Holding a.s., závod Velké Meziříčí – Závěsná linka lakování oken
Ing. František Mládek
6.2.201727.2.2017Posuzování vlivů na životní prostředí – mezistátní posuzování záměru prováděného mimo území České republiky [PDF, 141 kB]
Výstavba dvou nových bloků jaderné elektrárny v Paksu, NPP II
Ing. František Mládek
6.2.201727.2.2017Posuzování vlivů na životní prostředí – informace o oznámení záměru [PDF, 155 kB]
Lisovna plastů GAMA GROUP a.s., závod 6 Jimramov (Změna roční projektované spotřeby plastů – navýšení)
Ing. František Mládek
6.2.201727.2.2017Posuzování vlivů na životní prostředí - informace o oznámení záměru [PDF, 156 kB]
Lisovna plastů GAMA GROUP a.s., závod 2 Dalečín (Změna roční projektované spotřeby plastů – navýšení)
Ing. František Mládek
6.2.201727.2.2017Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 357 kB]
II/602 Jihlava – JV obchvat
Ing. František Mládek

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.2.20172.3.2017Stanovisko CENIA k žádosti o vydání integrovaného povolení [PDF, 9,2 MB]
Stanovisko k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti RUMPOLD-RCHZ, s.r.o., pro zařízení Recyklace chladicích zařízení - systém SEG
Ivo Dobrianskij
3.2.20176.3.2017Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 305 kB]
10. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení „Výrobna krmných směsí - Batelov“ společnosti ZZN Jihlava, a.s.
Ivo Dobrianskij
25.1.201727.2.2017Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 49 kB]
6. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení Farma pro odchov a výkrm prasat – středisko Kamenice společnosti SELMA a.s.
Ivo Dobrianskij

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
16.2.201730.3.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 86 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Neurologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
16.2.201730.3.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 86 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Neurologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
16.2.201730.3.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 92 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecná sestra - kontaktní pracoviště domácí ošetřovatelské péče
Bc. Lada Jílková, DiS.
16.2.201730.3.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 84 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
14.2.201728.2.2017Výsledky výběrových řízení ze dne 13. 2. 2017 [PDF, 560 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
8.2.201722.3.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 101 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Nutriční terapeut
Bc. Lada Jílková, DiS.
6.2.201720.3.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 76 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
6.2.201720.3.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 76 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
6.2.201720.3.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 76 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
6.2.201720.3.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 77 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
6.2.201720.3.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 77 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
6.2.201720.3.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 77 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
26.1.20179.3.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 101 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína
Bc. Lada Jílková, DiS.
26.1.20179.3.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 79 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Fyzioterapeut
Bc. Lada Jílková, DiS.
18.1.20171.3.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 86 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
17.1.201728.2.2017Výsledky výběrových řízení ze dne 16. 1. 2017 [PDF, 645 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
16.1.201727.2.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 101 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecná sestra - kontaktní pracoviště domácí ošetřovatelské péče
Bc. Lada Jílková, DiS.

Oddělení ostatních správních činností

 

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
9.11.201631.12.2017Vyhlášení termínů ZOZ pro rok 2017 [PDF, 35 kB]Kamila Váňová

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.2.201717.3.2017Úřednice/úředník na úseku rozvoje a podpory životního prostředí odboru životního prostředí a zemědělství [PDF, 434 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 17. 3. 2017 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba:
Ivana Hanauerová tel: 564 602 149, e-mail:
hanauerova.i@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová
17.2.20179.3.2017Úřednice/úředník na úseku integrované prevence odboru životního prostředí a zemědělství [PDF, 436 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 9. 3. 2017 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.Kontaktní osoba:
Ivana Hanauerová tel: 564 602 149, e-mail:
hanauerova.i@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová
17.2.20175.4.2017Úřednice/úředník na úseku dopravní obslužnosti v oblasti odbavování cestujících, správy dat z odbavení cestujících a koncepce tarifu Kraje Vysočina odboru dopravy a silničního hospodářství [PDF, 431 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 5. 4. 2017 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.Kontaktní osoba: Ing. Eva Plachá, tel: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová
13.2.201728.2.2017Vedoucí oddělení stavebního řádu odboru územního plánování a stavebního řádu [PDF, 497 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 28. 2. 2017 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Hanáková Kosourová,
tel: 564 602 107,
e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová

Rybářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
30.1.20172.3.2017Rozhodnutí o zrušení rybářského revíru Hostačovka 1 [PDF, 1,9 MB]
Rozhodnutí o zrušení rybářského revíru Hostačovka 1 a odejmutí povolení výkonu rybářského práva
Ing. Martin Drápela

Výroční zprávy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.2.20161.3.2017Výroční zpráva za rok 2015 [PDF, 52 kB]admin

Záměr darování nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
24.2.201727.3.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 65 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. a obec Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
24.2.201727.3.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 65 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. a obec Sejřek, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
24.2.201727.3.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 93 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Popice u Jihlavy, v k.ú. Jihlava, v k.ú. Pístov u Jihlavy, v k.ú. Vysoká u Jihlavy, v k.ú. Rančířov.
Martina Vávrová
24.2.201727.3.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 61 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Ostrov nad Oslavou, obec Ostrov nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
24.2.201727.3.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 84 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Sněžné, obec Sněžné, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
24.2.201727.3.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 67 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Český Herálec, obec Herálec, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
24.2.201727.3.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 60 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Netín, obec Netín, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
24.2.201727.3.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 61 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Brzkov, obec Brzkov, okres Jihlava.
Martina Vávrová
24.2.201727.3.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 86 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Nové Město na Moravě, obec Nové Město na Moravě, okr. Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
24.2.201727.3.2017Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 73 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Vícenice u Náměště nad Oslavou, obec Vícenice u Náměště nad Oslavou, okr. Třebíč.
Martina Vávrová
24.2.201727.3.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 76 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Dolní město, obec Dolní Město, okr. Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
23.2.201727.3.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 41 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Staré Hory, obec Jihlava, okres Jihlava.
Martina Vávrová
23.2.201727.3.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 40 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Jihlava, obec Jihlava, okres Jihlava.
Martina Vávrová
15.2.201720.3.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 41 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Horní Rápotice, obec Horní Rápotice, okres Pelhřimov.
Martina Vávrová
15.2.201720.3.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 39 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Kamenice u Jihlavy, obec Kamenice, okres Jihlava.
Martina Vávrová
3.2.20176.3.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 40 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Stránecká Zhoř, obec Stránecká Zhoř, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
3.2.20176.3.2017Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 70 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. a obec Pelhřimov, okres Pelhřimov.
Martina Vávrová

Záplavová území

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
24.2.201713.3.2017Návrh stanovení rozsahu záplavového území toku Černovický potok v ř. km 35,087 – 42,416
Návrh opatření obecné povahy stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Černovický potok v ř. km 35,087 – 42,416 na území Kraje Vysočina
Ing. Radek Zvolánek
24.2.201713.3.2017Návrh stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny toku Martinický potok v ř. km 30,100 – 41,780
Návrh opatření obecné povahy stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Martinický potok v úseku ř. km 30,100 – 41,780, který se nachází na území Kraje Vysočina a Kraje Středočeského
Ing. Radek Zvolánek

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2016

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.9.201631.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 05/2016 [PDF, 182 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady ruší Zásady č. 08/15 ze dne 8. 9. 2015
Marie Jakoubková

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
10.2.201731.12.2017Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/2017 [PDF, 217 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2017
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Marie Jakoubková

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 983911

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZJ
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód