Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 17.1.2017

Činnost

 

Dokumenty odboru územního plánování a stavebního řádu

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
10.1.201726.1.2017Veřejná vyhláška [PDF, 400 kB]
Územní plán Jiřice
Marcela Zezulková
3.1.201719.1.2017Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost [PDF, 43 kB]
Umístění a povolení novostavby rodinného domu v obci Rohozná.
Marcela Zezulková
18.7.201631.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost [PDF, 488 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost
Marcela Zezulková

Dopravní značení - opatření obecné povahy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
6.1.201723.1.2017Dopravní značení - opatření obecné povahy
umístění nového svislého a vodorovného dopravní značení - úprava stykové křižovatky na malou okružní křižovatku, silnice I/34 Pelhřimov, ul. Myslotínská
Iveta Hájková

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
13.1.201730.1.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 390 kB]
Sanace a rekultivace areálu R1 včetně odvalu
Ing. František Mládek
13.1.201713.2.2017Posuzování vlivů na životní prostředí – informace o dokumentaci záměru [PDF, 155 kB]
Deemulgační stanice v areálu ČOV Havlíčkův Brod
Ing. František Mládek
13.1.201713.2.2017Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí
„Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů“
Ing. Barbora Švíková
11.1.201727.1.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 345 kB]
Školní statek Humpolec – dostavba budov v areálu
Ing. František Mládek
9.1.201725.1.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 325 kB]
LOGISTICKÉ CENTRUM JIHLAVA
Ing. František Mládek
9.1.201725.1.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 241 kB]
Rozšíření čerpací stanice LPG o prodej pohonných hmot
Ing. František Mládek
4.1.201720.1.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 286 kB]
Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova – Křižanov (mimo)
Ing. František Mládek
3.1.201724.1.2017Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 161 kB]
I/19 Starý Pelhřimov - obchvat
Ing. František Mládek
23.1.2017Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 211 kB]
Přemístění skladu surovin a výrobků v areálu společnosti VIKTOR trade s.r.o.
Ing. František Mládek
27.12.201627.1.2017Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí
„Koncepce vodní dopravy“
Ing. Barbora Švíková
28.12.201618.1.2017Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 163 kB]
„ Malá bioplynová stanice Oudoleň „
Ing. Barbora Švíková
27.12.201617.1.2017Zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 210 kB]
Window Holding a.s., závod Velké Meziříčí – Závěsná linka lakování oken
Ivo Dobrianskij

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
16.1.201716.2.2017Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 285 kB]
1. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně provozu zařízení „KRONOSPAN – Výroba OSB desek“
Ivo Dobrianskij
16.1.201716.2.2017Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 49 kB]
6. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení společnosti PROVEM a.s., pro zařízení provoz Vladislav - zařízení pro intenzivní chov prasat
Ivo Dobrianskij
12.1.201713.2.2017Oznámení zahájení řízení
Oznámení zahájení řízení, oznámení o zveřejnění, žádost o zveřejnění a rozeslání žádosti ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení: „Recyklace chladicích zařízení – systém SEG“
Ivo Dobrianskij
4.1.20176.2.2017Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 283 kB]
5. změna integrovaného povolení při podstatné změně v provozu zařízení „TOKOZ a.s. - Galvanické pokovování“
Ivo Dobrianskij

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
16.1.201727.2.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 101 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecná sestra - kontaktní pracoviště domácí ošetřovatelské péče
Bc. Lada Jílková, DiS.
13.1.201724.2.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 69 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
4.1.201715.2.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 92 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Psychiatrie
Bc. Lada Jílková, DiS.
23.12.20166.2.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 80 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
22.12.20163.2.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 87 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
15.12.201627.1.2017Výsledky výběrových řízení ze dne 14.12.2016 [PDF, 1,2 MB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
14.12.201626.1.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 97 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
Bc. Lada Jílková, DiS.
14.12.201626.1.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 93 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.

Oddělení ostatních správních činností

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
13.1.201713.2.2017Vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení _ Krajský soud v Brně [PDF, 125 kB]Bc. Eva Houfová

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
9.11.201631.12.2017Vyhlášení termínů ZOZ pro rok 2017 [PDF, 35 kB]Kamila Váňová

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
16.1.20171.2.2017Úřednice/úředník na úseku vnitřní kontroly oddělení vnitřní kontroly [PDF, 427 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 1. 2. 2017 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Kontaktní osoba: Ivana Hanauerová, tel: 564 602 149, e-mail: hanauerova.i@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
11.1.20178.2.2017Úřednice/úředník na úseku přezkoumání hospodaření obcí odboru kontroly [PDF, 427 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 8. 2. 2017 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.Kontaktní osoba: Ivana Hanauerová tel: 564 602 149, e-mail: hanauerova.i@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová
9.1.201726.1.2017Úřednice/úředník na úseku rozpočtu a financování odboru ekonomického [PDF, 429 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 25. 1. 2017 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Kontaktní osoba: Ing. Eva Plachá, tel: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
9.1.201726.1.2017Úřednice/úředník na úseku rodinné a seniorské politiky odboru sociálních věcí [PDF, 428 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 25. 1. 2017 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
4.1.201731.1.2017Úřednice/úředník na úseku hospodářské správy oddělení hospodářské správy [PDF, 428 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 31. 1. 2017 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
3.1.201718.1.2017Koordinátorka/koordinátor IT projektů Kraje Vysočina odboru informatiky [PDF, 427 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 18. 1. 2017 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.Kontaktní osoba: Ing. Ivana Hanáková Kosourová, tel: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová

Výroční zprávy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.2.20161.3.2017Výroční zpráva za rok 2015 [PDF, 52 kB]admin

Záměr darování nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
12.1.201713.2.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 41 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Jihlava, obec Jihlava, okres Jihlava.
Martina Vávrová
12.1.201713.2.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 43 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Světlá nad Sázavou, obec Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
12.1.201713.2.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 40 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Stáj, obec Stáj, okres Jihlava.
Martina Vávrová
12.1.201713.2.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 42 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Zhoř u Jihlavy, obec Zhoř, okres Jihlava.
Martina Vávrová
12.1.201713.2.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 43 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Ústí u Humpolce, obec Ústí, okres Jihlava.
Martina Vávrová
12.1.201713.2.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 45 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Okrouhlice, obec Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
12.1.201713.2.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 44 kB]Martina Vávrová
5.1.20176.2.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 66 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Batelov, obec Batelov, okres Jihlava.
Martina Vávrová
4.1.20176.2.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 41 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Trnava u Třebíče, obec Trnava, okres Třebíč.
Martina Vávrová
4.1.20176.2.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 42 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Náměšť nad Oslavou, obec Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč.
Martina Vávrová
4.1.20176.2.2017Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 44 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. a obci Pelhřimov, okres Pelhřimov.
Martina Vávrová
19.12.201619.1.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 69 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Ústí u Humpolce, obec Ústí, okres Jihlava.
Martina Vávrová

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2016

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.9.201631.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 05/2016 [PDF, 182 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady ruší Zásady č. 08/15 ze dne 8. 9. 2015
Marie Jakoubková

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 970532

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZJ
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód