Kraj Vysočina - logo

Servis pro podnikatele


 
 

Doporučujeme

 • EU pro podnikatele
 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele


 

Úvod

 

Mgr. Pavel Pacal Ing. Josef Pavlík

Kraj Vysočina si plně uvědomuje, že kvalita podnikatelského prostředí je jedním ze základních předpokladů pro celkový rozvoj regionu, a proto inicioval vznik tohoto informačního portálu. Jeho záměrem je poskytovat široké podnikatelské veřejnosti v Kraji Vysočina ucelený soubor informací o podpoře podnikání nejen ze strany kraje ale i z národní a evropské úrovně. Informační portál dále poskytuje informace o akcích, které Kraj Vysočina a jeho partneři v této oblasti pořádají nebo se na nich podílí. Zároveň jsou na tomto portálu zveřejněny odkazy na zásadní krajské koncepční dokumenty vztahující se k oblasti podnikání. Jedná se o "Program rozvoje Kraje Vysočina" (prioritní oblast 1), „Regionální inovační strategii Kraje Vysočina“ (prioritní oblast A) a „3S krajský annex Kraje Vysočina“ (klíčová oblast změn A). Dále je zde zveřejněn přehled investičních příležitostí (průmyslových zón a brownfield) v Kraji Vysočina. Na tomto místě máte také příležitost k položení otázek z oblasti podnikání a ekonomiky prostřednictvím diskusního fóra.

Vážení podnikatelé, věříme, že Vám informační portál pomůže získat užitečné informace, které Vám pomohou s řešením problémů, se kterými se při svých podnikatelských aktivitách potýkáte.


Mgr. Pavel Pacal
náměstek hejtmana
Oblast regionálního rozvoje, Fond Vysočiny
Ing. Josef Pavlík
náměstek hejtmana
Oblast financí
 

Na stránce dále najdete


 

Vybíráme

 • Města z Kraje Vysočina ovládla výzkum Město pro byznys (20.4.2017)
  Město pro byznys

  Pelhřimov, Humpolec, Jihlava - tři vysočinská města, která zvítězila v celorepublikovém výzkumu Město pro byznys. Ten devátým rokem hodnotí přístup 205 obcí s rozšířenou působností a 22 městských částí hlavního města Prahy k podnikatelům. „Město pro byznys je nejrozsáhlejším výzkumem municipalit v ČR, proto je skvělé, že všechny vítězné příčky obsadila města z Kraje Vysočina. Podnikatelé, velké, ale i menší podnikatelské subjekty jsou totiž klíčový pro to, aby ekonomika v kraji rostla udržitelným způsobem a měla pozitivní vliv na každého občana Vysočiny,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.

   
 • Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost patří SPORTENu, První brněnské strojírně Velká Bíteš, městu Třebíč a Domovu bez zámku Náměšť nad Oslavou (10.4.2017)
  Cenam hejtmana

  Tradiční výrobce lyží z Nového Města na Moravě společnost SPORTEN, česká strojírenská společnost zajišťující vývoj, výrobu a testování letecké techniky První brněnské strojírny Velká Bíteš, město Třebíč a sociální zařízení Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou jsou vítězi čtyř kategorií druhého ročníku prestižní regionální soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny 10. dubna 2017 v sídle Kraje Vysočina.

   
 • AMSP ČR - Pokračujeme v ofenzivě podpory inovací (7.4.2017)
  AMSP

  Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR realizuje řadu aktivit na podporu inovací. Jejím nejnovějším počinem v této oblasti je stostránková publikace "Řízení inovací a jejich financování v malé střední firmě", která jde po téměř roční přípravě do tisku. Publikace navazujeme na úspěšný Inovační manuál malé a střední firmy, který AMSP ČR vydala v roce 2014.

   
 • Nejlepší podmínky pro podnikání nabízí na Vysočině Pelhřimov (6.4.2017)

  Městem pro byznys roku 2017 se v Kraji Vysočina stalo město Pelhřimov. Po dlouhých letech přerušilo dlouhodobou nadvládu „sousedního“ Humpolce, který si letos připsal druhé místo. Pořadí výzkumu se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku.

   
 • Podnikni to! (4.4.2017)
  PT

  Vysoká škola polytechnická Jihlava zve všechny zájemce na workshop Podnikni to!, Workshop se uskuteční 26. 4. 2017 v Jihlavě a bude zaměřen na problematiku začátku podnikání z praktického hlediska.

   
 • Týden inovací 2017 (4.4.2017)
  TI

  Týden inovací se uskuteční dnech 22. - 28. května 2017 na několika místech České republiky. Cílem této akce je seznámit firmy, města a také širší veřejnosti s nejnovějšími světovými trendy na poli inovací a moderních technologií a propagovat české inovace a invence.

   
 • Startuje dvanáctý ročník podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku 2017 a Česká spořitelna Živnostník roku 2017 (4.4.2017)
  sss

  Do soutěže o Ceny Hospodářských novin Firma roku a Živnostník roku se do 30. června 2017 mohou přihlašovat malé a střední firmy působící v České republice s nejméně dvouletou účetní historií a s obratem do 1,5 miliardy korun a živnostníci, kteří jsou minimálně jeden rok vlastníky platného živnostenského listu nebo jiného oprávnění k podnikání dle právních předpisů.

   
 • Den klastrů v Moravskoslezském kraji - 12. 4. 2017, Brno (4.4.2017)
  NCA

  Národní klastrová asociace ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Brno a klastrovými organizacemi CREA Hydro&Energy, Klastr českých nábytkářů, Network Security Monitoring Cluster a INDUSTRY CLUSTER 4.0 Vás zvou na informační a networkingovou akci, na které představí potenciál klastrů a výsledky své spolupráce. Akce se uskuteční 12. dubna 2017 v Brně.

   
 • Fond Vysočiny - Grantový program Inovační vouchery vyhlášen i v roce 2017 (3.4.2017)
  FV

  Zastupitelstvo Kraje Vysočina vyhlásilo na svém březnovém jednání další ročník grantového programu Fondu Vysočiny - Inovační vouchery. Malé, střední i velké podniky mohou získat podporu ve výši 50 až 200 tis. Kč na spolupráci s vědecko-výzkumným sektorem, jejímž výstupem bude produktová, procesní nebo marketingová inovace. Žádosti o dotaci lze podávat v termínu od 1. do 21. května 2017.

   
 • I. výzva programu CzechStarter na podporu začínajících inovativních podniků (22.3.2017)
  Czechstarter

  Od 15. března do 30. dubna 2017 mají začínající inovativní podniky, tzv. start-ups, možnost přihlásit se do I. výzvy programu CzechStarter a získat tak odborné poradenství, mentoring a další podporu pro rozvoj svého inovativního podnikání.

   
 

» všechny vybrané dokumenty «


 

Poslední dokumenty

 • AMSP ČR - Pokračujeme v ofenzivě podpory inovací (7.4.2017)
  AMSP

  Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR realizuje řadu aktivit na podporu inovací. Jejím nejnovějším počinem v této oblasti je stostránková publikace "Řízení inovací a jejich financování v malé střední firmě", která jde po téměř roční přípravě do tisku. Publikace navazujeme na úspěšný Inovační manuál malé a střední firmy, který AMSP ČR vydala v roce 2014.

  Složka dokumentů: Podpora inovací

   
 • AMSP ČR - Pokračujeme v ofenzivě podpory inovací (7.4.2017)
  AMSP

  Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR realizuje řadu aktivit na podporu inovací. Jejím nejnovějším počinem v této oblasti je stostránková publikace "Řízení inovací a jejich financování v malé střední firmě", která jde po téměř roční přípravě do tisku. Publikace navazujeme na úspěšný Inovační manuál malé a střední firmy, který AMSP ČR vydala v roce 2014.

  Složka dokumentů: Podpora podnikání

   
 • Podnikni to! (4.4.2017)
  PT

  Vysoká škola polytechnická Jihlava zve všechny zájemce na workshop Podnikni to!, Workshop se uskuteční 26. 4. 2017 v Jihlavě a bude zaměřen na problematiku začátku podnikání z praktického hlediska.

  Složka dokumentů: Podpora podnikání

   
 • Seminár "Výběr dodavatele v OP PIK" - Jihlava (4.4.2017)
  API

  Agentura pro podnikání a inovace Vás zve na seminář "Výběr dodavatele v OP PIK", který se uskuteční 19. dubna 2017 v Jihlavě, v sídle regionální pobočky agentury.

  Složka dokumentů: Podpora podnikání

   
 • Týden inovací 2017 (4.4.2017)
  TI

  Týden inovací se uskuteční dnech 22. - 28. května 2017 na několika místech České republiky. Cílem této akce je seznámit firmy, města a také širší veřejnosti s nejnovějšími světovými trendy na poli inovací a moderních technologií a propagovat české inovace a invence.

  Složka dokumentů: Podpora inovací

   
 • Týden inovací 2017 (4.4.2017)
  TI

  Týden inovací se uskuteční dnech 22. - 28. května 2017 na několika místech České republiky. Cílem této akce je seznámit firmy, města a také širší veřejnosti s nejnovějšími světovými trendy na poli inovací a moderních technologií a propagovat české inovace a invence.

  Složka dokumentů: Podpora podnikání

   
 • Startuje dvanáctý ročník podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku 2017 a Česká spořitelna Živnostník roku 2017 (4.4.2017)
  sss

  Do soutěže o Ceny Hospodářských novin Firma roku a Živnostník roku se do 30. června 2017 mohou přihlašovat malé a střední firmy působící v České republice s nejméně dvouletou účetní historií a s obratem do 1,5 miliardy korun a živnostníci, kteří jsou minimálně jeden rok vlastníky platného živnostenského listu nebo jiného oprávnění k podnikání dle právních předpisů.

  Složka dokumentů: Podpora podnikání

   
 • Den klastrů v Moravskoslezském kraji - 12. 4. 2017, Brno (4.4.2017)
  NCA

  Národní klastrová asociace ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Brno a klastrovými organizacemi CREA Hydro&Energy, Klastr českých nábytkářů, Network Security Monitoring Cluster a INDUSTRY CLUSTER 4.0 Vás zvou na informační a networkingovou akci, na které představí potenciál klastrů a výsledky své spolupráce. Akce se uskuteční 12. dubna 2017 v Brně.

  Složka dokumentů: Podpora podnikání

   
 • Fond Vysočiny - Grantový program Inovační vouchery vyhlášen i v roce 2017 (4.4.2017)
  FV

  Zastupitelstvo Kraje Vysočina vyhlásilo na svém březnovém jednání další ročník grantového programu Fondu Vysočiny - Inovační vouchery. Malé, střední i velké podniky mohou získat podporu ve výši 50 až 200 tis. Kč na spolupráci s vědecko-výzkumným sektorem, jejímž výstupem bude produktová, procesní nebo marketingová inovace. Žádosti o dotaci lze podávat v termínu od 1. do 21. května 2017.

  Složka dokumentů: Podpora inovací

   
 • Fond Vysočiny - Grantový program Inovační vouchery vyhlášen i v roce 2017 (3.4.2017)

  Zastupitelstvo Kraje Vysočina vyhlásilo na svém březnovém jednání další ročník grantového programu Fondu Vysočiny - Inovační vouchery. Malé, střední i velké podniky mohou získat podporu ve výši 50 až 200 tis. Kč na spolupráci s vědecko-výzkumným sektorem, jejímž výstupem bude produktová, procesní nebo marketingová inovace. Žádosti o dotaci lze podávat v termínu od 1. do 21. května 2017.

  Složka dokumentů: Aktuality

   
 

všechny dokumenty

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód