Doporučujeme

 • EU pro podnikatele
 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele > Podpora podnikání


 

Podpora podnikání

 
 
 • I. výzva programu CzechStarter na podporu začínajících inovativních podniků (22.3.2017)
  Czechstarter

  Od 15. března do 30. dubna 2017 mají začínající inovativní podniky, tzv. start-ups, možnost přihlásit se do I. výzvy programu CzechStarter a získat tak odborné poradenství, mentoring a další podporu pro rozvoj svého inovativního podnikání.

   
 • Bavorsko-český den pro firmy (22.3.2017)
  Bavorsko-český den

  Společně vytvářet budoucnost: moto, které v současnosti určuje vztah mezi oběma zeměmi na politické, společenské i hospodářské úrovni. Evropský region Dunaj-Vltava a Niederbayern-Forum se proto v letošním roce v rámci společných aktivit zabývají zintenzivněním vzájemných vztahů mezi podniky sousedních regionů. Jednou z mnoha připravovaných aktivit je Bavorsko-český den pro firmy, který se uskuteční 6. dubna 2017 v Bayerisch Einstein (Bavorsko).

   
 • V rámci 4. Veřejné soutěže programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (TA ČR) lze získat podporu na česko-německé projekty z oblasti tzv. čtvrté průmyslové revoluce (16.3.2017)
  Delta

  Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila ve spolupráci s německým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (Federal Ministry of Education and Research in Germany) dne 28. února 2017 čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (dále jen program DELTA). Soutěž bude tematicky zaměřena na podporu česko-německých projektů z oblasti tzv. čtvrté průmyslové revoluce, neboť takové projekty mají zásadní přínos pro hospodářství obou zemí ve zcela klíčové oblasti změn Průmyslu 4.0, směřujících k budoucí konkurenceschopnosti.

   
 • Přehled aktuálních výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) (15.3.2017)
  OP PIK

  V současné době lze žádat o podporu projektů z těchto výzev Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK): SPOLUPRÁCE, INOVACE – INOVAČNÍ PROJEKT, ÚSPORY ENERGIE, POTENCIÁL, APLIKACE, OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE, INOVACE – PATENT, SPOLUPRÁCE, SLUŽBY INFRASTRUKTURY, INOVAČNÍ VOUCHERY, NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE a SMART GRIDS II.

   
 • Operační program Životní prostředí - Výzva 65 - Inventarizace a odstranění starých ekologických zátěží (15.3.2017)
  OP ŽP

  V ČR stále zůstává velké množství starých ekologických zátěží, u nichž není znám rozsah rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, anebo jsou tato rizika natolik závažná, že je nezbytné tyto staré ekologické zátěže odstranit. Proto 1. 3. 2017 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR) 65. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP), která je zaměřena na inventarizaci a odstranění starých ekologických zátěží. V rámci výzvy s celkovou alokací 400 mil. Kč budou podporovány aktivity typu realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýzy rizik nebo sanace vážně kontaminovaných lokalit. Žádosti o podporu lze podávat v termínu od 3. 4. 2017 do 30. 6. 2017. Oprávněnými žadateli jsou také podnikatelské subjekty.

   
 • HR Point Jihlava - Seminář na téma „Nábor jako marketingová kampaň“ (15.3.2017)
  HR point

  Krajská pobočka Agentury na podporu podnikání i investic CzechInvest ve spolupráci s personální agenturou ManpowerGroup si Vás dovoluje pozvat na seminář na téma "Nábor jako marketingová kampaň – efektivní využívání zdrojů kandidátů“, který se uskuteční 30. 3. 2017, v čase od 13 do 16 hodin, na adrese Komenského 31, Jihlava.

   
 • Vyhlášení 2. národní výzvy podprogramu INTER-EUREKA LTE217 na podporu nadnárodní spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje (27.2.2017)
  inter eureka

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 15. února 2017 druhou národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE217 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA. Uzávěrka soutěžní lhůty pro předkládání projektů je 5. dubna 2017. Podrobnější informace o aktuální výzvě INTER-EUREKA LTE 217 jsou k dispozici na http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-eureka.

   
 • CzechInvest rozšiřuje aktivity pro start-upy (6.2.2017)
  Czechinvest

  Od úplných začátků až po jednání s možným investorem bude CzechInvest provázet začínající české inovativní podnikatele díky rozšíření svých služeb pro start-upy. Finanční i poradenskou podporu jim nabízí hned ve čtyřech aktivitách, které jsou zaměřeny vždy na konkrétní fázi rozvoje start-upu: CzechStarter, CzechDemo, CzechAccelerator a CzechMatch. Celkem má CzechInvest pro české start-upy připraveno více než 142 miliony korun. Podrobné informace jsou k dispozici na novém webu www.podporastartupu.cz.

   
 • Projekt „Kybernetická revoluce.cz“ vyráží do regionů ČR šířit praktické informace o implementaci Průmyslu 4.0 ve firmách (26.1.2017)
  kybernetická

  Zájmové sdružení právnických CzechInno, které se zaměřuje na propojení podnikatelských subjektů, veřejné správy a výzkumných organizací za účelem prohloubení spolupráce v oblasti inovací, připravilo sérii regionálních akcí k tématu Průmyslu 4.0 a praktických důsledků kybernetické revoluce pod názvem „Kyberneticka revoluce.cz – Průmysl 4.0 v praxi“.

   
 • Veletrh Věda, výzkum, inovace - 28. 2. - 2. 3. 2017, Brno (16.1.2017)
  vvvi

  Ve dnech 28. 2. - 2. 3. 2017 se na brněnském výstavišti uskuteční druhý ročník veletrhu Věda, výzkum, inovace. Cílem veletrhu je vytvořit novou platformu pro propojení vědecko-výzkumné a aplikační sféry.

   
 • „Lehké stavby bez hranic“ - 8. - 9. března 2017, Landshut, Bavorsko (16.1.2017)
  lehké stavby

  Landshutské kolokvium "Lehké stavby" letos poprvé otevře dveře účastníkům z Evropského regionu Dunaj-Vltava. Nabídka je tedy směřována také na firmy a další zájemce z Kraje Vysočina, který je jedním ze 7 partnerských regionů Evropského regionu Dunaj-Vltava.

   
 • Aktuální otevřené výzvy Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) (4.1.2017)
  OP PIK

  Přehled aktuálně otevřených výzev Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

   
 • Bilanční diskuse podnikatelů k podpoře výzkumu a inovací - Praha (30.11.2016)
  provozy na Vysočině

  Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR spolu s Českou spořitelnou a.s. Vás zvou k bilanční diskusi podnikatelů k podpoře výzkumu a inovací. Hlavním hostem setkání, které se uskuteční 13. prosince 2016 od 11:00 do 13:30 h v Grandior Hotel Prague, Praha 1, bude místopředseda vlády pro vědu a výzkum Pavel Bělobrádek.

   
 • Zapojte se do projektů "Cesta pro mladé" a "Vzdělávání praxí" a zajistěte si potenciální zaměstnance a řadu dalších výhod pro svou firmu (17.10.2016)
  fvd

  Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí, realizuje v období duben 2016 až březen 2020 dva projekty, jejichž cílem je podpora zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti vybraných skupin pracovníků. Stanoveného cíle má být dosaženo prostřednictvím nabídek komplexních vzdělávacích kurzů, které jsou v souladu s kvalifikačními a profesními potřebami zaměstnavatelů. Zapojením se do projektu získá poskytovatel (podnikatelský subjekt) řadu výhod - od možnosti získání potenciálního zaměstnance, přes budování podvědomí firmy v širším okruhu lidí a vyzkoušení mentorských dovedností svých zaměstnanců, až po kompenzaci nákladů za poskytnutí vzdělávání.

   
 • Marketingová esa a knihařství - Kraj Vysočina zná regionální vítěze soutěže Vodafone Firma roku 2016 a Česká spořitelna Živnostník roku 2016 (14.10.2016)
  ŽR,FR

  Vodafone Firmou roku 2016 se v Kraji Vysočina stala společnost MHA zabývající se službami v oblasti polygrafie, podporou marketingových aktivit a provozem nadstandartního hotelu. Mezi živnostníky zabodoval a titulem Česká spořitelna Živnostník roku 2016 Kraje Vysočina se pyšní pan Bedřich Hloch, který provozuje knihařské služby.

   
 • OP PIK - I. výzva programu Inovační vouchery (15.6.2016)
  OP PIK

  Od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017 mohou v malé a střední podniky získat podporu v rámci první výzvy programu Inovační vouchery (OP PIK). Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

   
 • Nově vzniklá Agentura pro podnikání a inovace (API) bude pomáhat podnikatelům s čerpáním evropských dotací (15.6.2016)
  API

  1. června 2016 vznikla Agentura pro podnikání a inovace (API), státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu, která bude mít na starosti implementaci podpory podnikání a inovací ze strukturálních fondů EU. Zajišťovat bude administraci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020. Vznik nové instituce je důsledkem požadavku Evropské komise, aby subjekty, které hospodaří s veřejnými prostředky pocházejícími ze zdrojů Evropské unie, spadaly pod režim zákona o státní službě.

   
 • Krajská exportní konference v Jihlavě [DOC, 1 MB] (18.4.2016)

  Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a dalšími partnery pořádá pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina Krajskou exportní konferenci. Konference se uskuteční dne 21. 4. 2016, v čase od 10 - 14 hod., v konferenčním sále Hotelu Villa EDEN, 17. listopadu, 58601 Jihlava. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

   
 • CzechStartups.org - nový informační portál pro začínající firmy, podnikatele rizikového kapitálu a technologické nadšence (9.3.2016)
  CzechStartups.org

  Nový online portál pro začínající firmy, podnikatele rizikového kapitálu a technologické nadšence, který si klade za cíl navázat nová obohacující spojení mezi startupy, poskytnout nové příležitosti a vytvořit nová partnerství podporující inovace a ekonomický rozvoj, vznikl jako partnerský projekt agentury CzechInvest, společnosti IBM, Czech ICT Alliance, AMSP ČR, Crafts CZ a Rockaway.

   
 • Další výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) (16.12.2015)
  logo-MPO

  Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dalších pět výzev, v rámci kterých mohou podnikatelské subjekty žádat o podporu na své projeky. Žádosti bude možné podávat prostřednictvím systému MS2014+ od 4. ledna 2016.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 36 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2  další stránka >
 
V archivu je: 4 záznamy
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro podnikatele > Podpora podnikání

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu
Počet návštěv: 333852

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód