Cesta: Titulní stránka > O Kraji Vysočina > Kraj a jeho samospráva


 

Kraj a jeho samospráva

 

 
 

Kraj

  • územní společenství občanů, kterému náleží právo na samosprávu
  • veřejnoprávní korporace - vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
  • pečuje v samostatné působnosti o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, spolupracuje s obcemi (nezasahuje do jejich samostatné působnosti)
  • kraje v České republice vznikly v roce 2000 a postupně na ně přechází řada kompetencí dosud spravovaných státem
  • ČR je rozčleněna do 14 vyšších územních samosprávných celků (13 krajů + Hlavní město Praha)

Orgány kraje

Zastupitelstvo

  • nejvyšší samosprávný orgán kraje se čtyřletým volebním obdobím
  • 45 členů
  • rozhoduje o nakládání s nemovitým majetkem kraje
  • předkládá návrhy zákonů poslanecké sněmovně
  • schvaluje rozpočet kraje a závěrečný účet kraje, volí a odvolává hejtmana a ostatní členy rady kraje, zřizuje a ruší výbory, atd.
  • schvaluje rozvojové koncepce kraje - rozhoduje o zřízení a rušení příspěvkových organizací, včetně středních škol

Seznam výborů zastupitelstva Kraje Vysočina:

  • finanční výbor
  • kontrolní výbor
  • výbor pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost
  • výbor regionálního rozvoje
  • legislativní výbor
  • výbor pro udělování medailí

Rada

  • výkonný orgán kraje v oblasti samostatné působnosti (v Kraji Vysočina má devět členů)
  • tvoří ji hejtman, náměstci hejtmana a další členové rady
  • zabezpečuje hospodaření podle schváleného rozpočtu, stanovuje počet zaměstnanců krajského úřadu, vyřizuje návrhy, připomínky a podněty obcí, zřizuje komise rady, jako iniciativní a poradní orgány rady kraje

MUDr. Jiří Běhounek

MUDr. Jiří Běhounekhejtman
  • zastupuje kraj navenek
  • řídí radu kraje
  • odpovídá za výkon své funkce zastupitelstvu
  • podepisuje právní předpisy kraje, jmenuje a odvolává ředitele úřadu se souhlasem ministra vnitra, odpovídá za informování občanů o činnosti kraje
  • hejtmana zastupují náměstci
  • oblast krizového řízení a bezpečnosti, vnějších vztahů, externí komunikace, informatiky a komunikačních technologií
  • životopis

kontakt: behounek.j@kr-vysocina.cz


Mgr. Pavel Franěk

Mgr. Pavel Franěk
  • 1. náměstek hejtmana pro oblast sociálních věci a nestátních neziskových organizací
  • životopis

kontakt: franek.p@kr-vysocina.cz


Ing. Vladimír Novotný

Ing. Vladimír Novotný
  • 2. náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví, analýzy a podpory řízení, RHSD, veřejnosprávní kontroly u PO, přezkoumání hospodaření obcí
  • životopis

kontakt: novotny.v@kr-vysocina.cz


Ing. Jana Fischerová, CSc.

Ing. Jana Fischerová, CSc.
  • náměstkyně hejtmana kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu a mezinárodních vztahů
  • životopis

kontakt: fischerova.j@kr-vysocina.cz


Mgr. Pavel Pacal

Mgr. Pavel Pacal
  • náměstek hejtmana kraje pro oblast regionálního rozvoje, územního plánu a stavebního řádu, Fond Vysočiny
  • životopis

kontakt: pacal.p@kr-vysocina.cz


Ing. Josef Pavlík

Ing. Josef Pavlík
  • náměstek hejtmana kraje pro oblast financí a majetku
  • životopis

kontakt: pavlik.j@kr-vysocina.cz


Ing. Jana Fialová

Ing. Jana Fialová
  • členka rady kraje pro oblast školství, mládeže a sportu
  • životopis

kontakt: fialova.j@kr-vysocina.cz


Ing. Jan Hyliš

Ing. Jan Hyliš
  • člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
  • životopis

kontakt: hylis.j@kr-vysocina.cz


Ing. Bc. Martin Hyský

Ing. Bc. Martin Hyský
  • člen rady kraje pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí
  • životopis

kontakt: hysky.m@kr-vysocina.cz


Seznam komisí rady Kraje Vysočina:
  • Bezpečnostní komise 
  • Dopravní komise 
  • Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání 
  • Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů 
  • Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky 
  • Zdravotní komise 
  • Komise pro sport a volný čas 
  • Komise pro zemědělství a životní prostředí
 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Kraj a jeho samospráva
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 12.6.2008 / 30.12.2016

Počet návštěv: 152928
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek