Užitečné odkazy

 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu


 

Přehled dokumentů

 • Kraj Vysočina bavil a chutnal na Czech street party v Bruselu (20.6.2017)
  Kraj Vysočina bavil a chutnal na Czech street party v Bruselu

  V závěru minulého týdne se v Bruselu konal už 10. ročník oblíbené pouliční akce s názvem Czech street party. Ulice Caroly se na jeden den zaplnila stánky, ve kterých se prezentovaly české regiony a kde měli návštěvníci jedinečnou možnost dozvědět se spoustu zajímavostí o České republice a zároveň ochutnat krajové speciality a regionální produkty. Kraj Vysočina ani letos v Bruselu nechyběl a na svém stánku nabízel vysočinskou medovinu, medové preclíčky, regionální sýry i uzeniny. O hudební doprovod akce se postaraly kapely Laura a její tygři, Support Lesbians a zpěvačka Lenny. Hudba českých kapel, speciality z jednotlivých regionů, ale i pěkné počasí přilákaly na letošní ročník tisíce návštěvníků.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - červen 2017

   
 • Jihlavští gymnazisté spolu s přáteli z Dánska navštívili Brusel (19.4.2017)
  Studenti jihlavského gymnázia na exkurzi v Bruselu

  Třídenní exkurzi v Bruselu absolvovalo v průběhu dubna 15 studentů Gymnázia Jihlava spolu s 11 kamarády z partnerského Gymnázia Aalborg z Dánska, aby si procvičili angličtinu, prohlédli si Evropský parlament, vyzkoušeli si roli europoslanců nebo pobesedovali s europoslancem Pavlem Pocem a dánskou europoslankyní Christel Schaldemose. Součástí nabitého programu byla i prohlídka bruselských zajímavostí včetně muzea čokolády a Atomia. Program pro středoškoláky připravili zástupce Kraje Vysočina v Bruselu Jan Skála a stážistka Bohdana Kyrlyk.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - duben 2017

   
 • Bruselské Ozvěny festivalu dokumentárních filmů (10.2.2017)
  Ozvěny v Bruselu

  Do bruselského Evropského parlamentu a artového kina Nova Brusel se na dva týdny „přestěhovaly“ Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. Pátý ročník promítání vybraných dokumentárních snímků v hlavním městě Evropské unie organizuje Kraj Vysočina ve spolupráci s městem Jihlava, Českým centrem a europoslancem Pavlem Pocem. Zahajovacím snímkem aktuálních bruselských Ozvěn byl tento týden český dokument Normální autistický film.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - únor 2017

   
 • Kraj Vysočina hledá stážisty do Bruselu (9.11.2016)
  Stáž v Bruselu

  Kraj Vysočina vypisuje výběrové řízení na neplacenou pozici stážisty v kanceláři Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu na adrese Rue du Commerce 20-22, Brusel. Stačí, aby přihlášení uchazeči zvládli písemné a ústní výběrové řízení, v testu prokázali znalosti reálií Kraje Vysočina a Evropské unie, v pohovoru v českém i v anglickém jazyce přesvědčili o svých všeobecných znalostech z aktuálního dění v unii i v Kraji Vysočina a v neposlední řadě ukázali, že mají protokolární znalosti a důležitou motivaci.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - listopad 2016

   
 • Kraj Vysočina se na Open Days v Bruselu prezentoval s tématem dopravních investic (14.10.2016)
  Brusel

  Metropole Belgie hostila ve dnech 10. – 13. října 2016 čtrnáctý ročník Evropského týdne regionů a měst, veřejnosti známého jako Open Days. Odehrálo se více než 130 workshopů, kterých se zúčastnilo přes šest tisíc zástupců měst a regionů, aby sdíleli své zkušenosti a poukázali na význam lokální a regionální úrovně řízení evropské regionální politiky. Kraj Vysočina se na letošním ročníku představil na semináři s názvem Financování projektů týkajících se Transevropských dopravních sítí (TEN-T) pro zvýšení regionální konkurenceschopnosti.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - říjen 2016

   
 • Regiony chtějí mít i nadále vliv na fungování Evropské unie (30.9.2016)
  Vlajky

  Přes 330 politických představitelů regionů členských států EU podepsalo prohlášení, ve kterém požadují pokračování regionální politiky EU financované ze strukturálních fondů i po roce 2020. Zástupci iniciativy se sešli koncem září na konferenci v Bruselu, aby hejtman Dolního Rakouska Erwin Pröll jako iniciátor akce z pověření regionů v Evropě předal podpisové archy institucím EU.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - září 2016

   
 • Bruselská kancelář Kraje Vysočina pokračuje v režimu nestálého zastoupení (12.4.2016)
  Kraj Vysočina hledá stážisty do Bruselu

  Režim nestálého zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu se osvědčil a Kraj Vysočina neuvažuje o změně režimu jeho fungování. „Za poslední půlrok kancelář připravila nejen tradiční Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu, ale podařilo se jí spolupořádat odborné semináře v rámci Evropského týdne regionů a měst v rámci tzv. Open Days a byla otevřena jednání se zastoupením spolkové země Dolní Rakousko ve věci jednotného prohlášení k obnovení regionální politiky po roce 2020,“ informoval Jan Skála, který má agendu kanceláře v Bruselu ve své kompetenci s tím, že byla intenzivněji navázána spolupráce i se zastoupením Českého olympijského výboru a je pravděpodobné, že Kraj Vysočina do budoucna zváží participaci na jejich projektech.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - duben 2016

   
 • Kraj vyvezl ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů do Bruselu (1.2.2016)
  Program

  Bruselské kino Cinéma Nova a Evropský parlament opět po roce přivítaly Ozvěny Ji.hlavy resp. Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů. Už 27. ledna Ozvěny slavnostně zahájil snímek Syrská love story režiséra Seana McAllistera, který měl na Ji.hlavě svoji českou premiéru. Reprezentativní přehlídka uvádí 22 snímků z loňského ročníku festivalu, které zahrnují výrazné tituly hlavních soutěžních sekcí i některé vítězné filmy. Ozvěny potrvají v Bruselu dva týdny až do 7. února.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - únor 2016

   
 • Kraj Vysočina na Open Days v Bruselu: Dobrý příklad zodpovědného výzkumu a inovace (16.10.2015)
  Brusel

  13. ročník Evropského týdne regionů a měst, veřejnosti známý jako Open Days, se uskutečnil v Bruselu 13. – 15. října 2015. Přes šest tisíc zástupců měst a regionů zde sdílelo své zkušenosti v oblastech podpory hospodářské růstu a vytváření nových pracovních míst, aby prokázalo význam lokální a regionální úrovně řízení evropské regionální politiky. Kraj Vysočina se na letošním ročníku představil na semináři s názvem Zodpovědný výzkum a inovace, jako součást regionálního inovativního ekosystému.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - říjen 2015

   
 • Kraj Vysočina se zapojil do Evropského týdne sportu (17.9.2015)
  Kraj Vysočina se zapojil do Evropského týdne sportu

  V rámci Evropského týdne sportu v Bruselu se pod hlavičkou Českého olympijského výboru prezentoval také Kraj Vysočina, který na svém stánku mimo jiné ukazoval možnosti aktivního trávení volného času v regionu nebo návštěvníkům představil Světový pohár v biatlonu a Světový pohár horských kol v Novém Městě na Moravě.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - září 2015

   
 • Kraj Vysočina se podílel v Bruselu na akci 28 na vašem talíři (26.6.2015)
  Brusel

  Akci s názvem 28 na vašem talíři zorganizovala na esplanádě Evropského parlamentu městská čtvrť Ixelles, na jejímž území se Evropský parlament nachází. Pozvala všech 28 členských zemí EU, aby v průběhu jednoho dne představily své kulinářské zajímavosti. Kraj Vysočina měl možnost představit své turistické zajímavosti a návštěvníky zaujal klobásami z Krucemburku a medovými placičkami z Kostelní Myslové. S prezentací Kraje Vysočina vypomohli krajané žijící v Belgii, kteří se sdružují ve spolku Beseda.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - červen 2015

   
 • Hejtman Kraje Vysočina řešil budoucnost krajské dopravy s europoslancem Pavlem Pocem (9.2.2015)
  Brusel

  Letošní první pracovní návštěva hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka v Bruselu byla, kromě jiného, zaměřena především na problematiku budoucího čerpání evropských dotací především do rozvoje krajské dopravní infrastruktury. Toto téma otevřel při společném jednání také europoslanec Pavel Poc. „Pan poslanec se zajímal především o naše záměry rozvoje veřejné regionální dopravy s vazbou na krajské město Jihlava, o současný stav vedení vysokorychlostní trati a informovanost o tomto projektu,“ zmínil střípky z jednání hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - únor 2015

   
 • Kraj Vysočina přivezl Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů do Bruselu (6.2.2015)
  Ozvěny MFDF

  Už potřetí Ozvěny festivalu dokumentárních filmů Jihlava doputovaly do Bruselu. České centrum v Bruselu ve spolupráci se Zastoupením Kraje Vysočina v Bruselu, městem Jihlava a bruselským artovým kinem Nova naplánovaly promítání autorských dokumentárních filmů ve dnech od 4. do 22. února 2015 v kině Nova a v Evropském parlamentu. Oficiálního zahájení v europarlamentu se osobně účastnila také eurokomisařka Věra Jourová nebo europoslanec Pavel Poc, oba nad akcí převzali záštitu. Podle hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka patří bruselské Ozvěny MFDF mezi důležité prezentace kraje v zahraničí, potěšující je stále větší zájem diváků o vybrané promítané dokumenty.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - únor 2015

   
 • Kraj Vysočina hledá stážisty do Bruselu (3.11.2014)
  Kraj Vysočina hledá stážisty do Bruselu

  Kraj Vysočina vypisuje výběrové řízení na neplacenou pozici stážisty v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu na adrese Rue du Commerce 20-22, 1000 Brusel. Výběrové řízení se skládá ze dvou částí – písemné a ústní. Písemnou část tvoří test ze znalostí reálií Kraje Vysočina a Evropské unie. Ústní část proběhne v českém a anglickém jazyce a prověří nejen všeobecné znalosti o aktuálním dění v EU a v Kraji Vysočina, ale také protokolární znalosti a motivaci zájemce.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - listopad 2014

   
 • Kraj Vysočina se na Open Days v Bruselu prezentoval s tématem propojujícím zdravotnictví a sociální služby (13.10.2014)
  Brusel, přednáška

  Belgická metropole hostila minulý týden už dvanáctý ročník akce Open Days: Evropský týden regionů a měst. Do Bruselu přijelo na šest tisíc reprezentantů regionů, měst, výzkumných institucí i byznysu, aby na více než stovce seminářů sdíleli své zkušenosti a domlouvali projektová partnerství. Kraj Vysočina se představil na semináři s názvem Řešení nerovností ve zdraví – jak se vypořádat s demografickou výzvou.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - říjen 2014

   
 • Brusel zažil Českou párty (17.6.2014)

  Kraj Vysočina se v polovině června společně s vybranými regiony Česka a dalšími institucemi zúčastnil 8. ročníku Czech Street Party v Bruselu. Kromě vystoupení českých kapel, z nichž největším tahákem byla skupina Wohnout, mohli zájemci o Českou republiku ochutnat regionální speciality. Kraj Vysočina nabídl celou sérii propagačních tiskovin a turistických map a na stánku nabízel medovinu a Eliščiny medové placičky Včelí farmy Nosek, sýry Zlatá Praha a Koliba Mlékárny Polná a klobásy Zemědělské a.s. Krucemburk.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - červen 2014

   
 • Kraj Vysočina vypisuje výběrové řízení na neplacenou pozici stážisty v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu, Rue du Commerce 20-22, 1000 Brusel (8.1.2014)
  Kraj Vysočina má v Bruselu novou adresu

  Složka dokumentů: Aktuality

   
 • Náměstí před Evropským parlamentem zaplnily kulinářské speciality členských zemí EU (30.9.2010)
  Náměstí před Evropským parlamentem zaplnily kulinářské speciality členských zemí EU

  Ve středu 29. září se před budovou Evropského parlamentu sešly stovky lidí, aby ochutnaly kulinářské speciality členských států Evropské unie. Akce s názvem „27 na Vašem talíři“ organizovaná v rámci belgického předsednictví v Radě EU byla další z mnoha příležitostí pro české a moravské kraje prezentovat sebe a své národní pochutiny. Cílem celé akce bylo představit nejen variabilitu chutí v Evropské unii, ale také poukázat na rozmanitost tradic a zvyků v ní.

  Složka dokumentů: Aktuality

   
 • 4. Česká Street Party v Bruselu (29.6.2010)
  4. Česká Street Party v Bruselu

  V pátek 25. června 2010 se již počtvrté v Bruselu konala Česká Street Party. Jedná se o tradiční prezentaci regionů, organizací a firem z České republiky, které zde mají svá zastoupení. Mezi stánky regionů ani letos nechyběla prezentace kraje Vysočina.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - červen 2010

   
 
 

Kontext

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 6922659

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu, 20/22, Rue du Commerce, 1000 Brusel Ixelles, Belgie, e-mail: info@vysocina.eu
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek