Cesta: Titulní stránka > Zdravotnický portál Kraje Vysočina


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu

 

 
 

Rada Kraje Vysočina vyjádřila dne 25. 7. 2017 souhlas s podáním žádostí o státní dotaci v rámci zdravotnického dotačního programu vyhlášeného Ministerstvem zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen MZ ČR) dne 16. 6. 2017 vyhlásilo na svých webových stránkách. Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu (metodika a její přílohy jsou zveřejněny na výše uvedeném odkazu) je zaměřen na poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, jejichž „zaměstnanci vykonávají soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče“.

Žádost o finanční dotaci může za všechny poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče se sídlem na území Kraje Vysočina podle zveřejněné metodiky podat výhradně Kraj Vysočina.

Upozorňujeme tímto všechny poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče se sídlem na území Kraje Vysočina, kteří splňují podmínky pro poskytnutí finanční dotace stanovené v metodice dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu, na možnost podání své žádosti o dotaci. Žádající poskytovatelé zdravotních služeb lůžkové péče se sídlem na území Kraje Vysočina nesou plnou zodpovědnost za správnost a úplnost zaslaných podkladů.

Kraj Vysočina provede sumarizaci předložených žádostí a v souladu s metodikou podá žádost do výběrového dotačního řízení ke zdravotnickému dotačnímu programu „ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu“ na MZ ČR. V případě, že MZ ČR rozhodne o poskytnutí dotace, obdrží poskytovatel zdravotních služeb lůžkové péče se sídlem na území Kraje Vysočina prostřednictvím kraje finanční dotaci v souladu s tímto rozhodnutím. V návaznosti na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví o poskytnutí dotace bude mezi Krajem Vysočina a poskytovatelem bude uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace. 

 

Žádost adresovanou Kraji Vysočina, odboru zdravotnictví, se sídlem Žižkova 57, Jihlava lze podat v termínu do 31. 10. 2017 v elektronické podobě ve formátu .PDF (podepsané statutární orgánem) a jako přílohou totožný dokument ve formátu .XLS (dokument MS Excel) prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: ksab3eu).

 

 

Kontaktní osoby: 

Bc. David Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, tel. 564 602 461, talpa.d@kr-vysocina.cz

Ing. Jana Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče, tel. 564 602 470, dvorakova.j@kr-vysocina.cz 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu
 

Zodpovídá: Bc. David Talpa
Vytvořeno / změněno: 31.7.2017 / 31.7.2017
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 1814
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek